Een andere reisgids voor Rome

Voor iedereen die ooit de stad Rome heeft bezocht of van plan is in de toekomst te bezoeken, is het boek SPQR: Anekdotische reisgids voor Rome van Luc Verhuyck, een aanrader. In dit boek vind je een verzameling van bijzondere mythen, verhalen en anekdotes over de meest prachtige en indrukwekkende locaties die in Rome te vinden zijn. Je begrijpt dus vast dat het hier niet gaat om zo’n klein, dun, gidsje. Over zo’n grote stad met een historie van ruim tweeduizend jaar, valt veel te vertellen. De titel van het boek, SPQR, verwijst naar de letters die door de hele stad op onder andere gebouwen, lantaarnpalen, putdeksels en taxi’s te vinden zijn. Een afkorting die officieel staat voor ‘Senatus Populusque Romanus’ oftewel de Senaat en het volk van Rome (Verhuyck, 2007), maar volgens het boek nog vele bijbetekenissen kent.

FullSizeRender (15)

Continue reading