Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Madelon de Waal, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70261938. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Ik maak en plaats content voor websites en social media. Daarbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt om gegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • Duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • U eerst vraag om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Uw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij ik daar wettelijk toe verplicht ben.
 • Passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken.
 • Uw recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij op wilt nemen dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefoon:           0251 – 756707

E-mail:               madelondewaal@live.nl

Post:                  De Melksuiker 27, 1911 ER Uitgeest

Doeleinden en rechtsgronden

Ik kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IBAN
 • Informatie die u zelf invult in een open veld zoals een bericht in het contactformulier
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, telefoon, post of social media.
 • Om contact te zoeken naar aanleiding van een contactaanvraag die u per e-mail heeft gedaan.
 • Om een offerte aan te bieden naar aanleiding van uw aanvraag.
 • Om een contract toe te sturen naar aanleiding van uw opdracht.

Uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk om voor de uitvoering van een overeenkomst waar u bij betrokken bent.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Madelon de Waal rust.
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer hierboven beschreven doeleinden.

Wanneer u geen toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens, voorafgaand aan het beantwoorden van uw vraag of contactaanvraag of voorafgaand aan het afnemen van een overeenkomst bij mij, kan als gevolg daarvan niet worden over gegaan tot een overeenkomst.

Wanneer ik persoonsgegevens ontvang van een derde partij, ben ik alleen verantwoordelijk voor de verwerking die Madelon de Waal betreft. De betreffende derde partij blijft altijd verantwoordelijk voor de persoonsgegevens, hoe zij deze hebben verkregen en hoe zij deze verwerken.

Beveiliging en toegang

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang u van mijn diensten gebruik maakt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Klachten

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd.