Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Madelon de Waal, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70261938. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Voor het uitvoeren van mijn diensten verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt om gegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • Duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Je eerst vraag om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • Jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij ik daar wettelijk toe verplicht ben.
 • Passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken.
 • Jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij op wilt nemen dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefoon:           0251 – 756707

E-mail:               madelondewaal@live.nl

Doeleinden en rechtsgronden

Ik kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Informatie die je zelf invult in een open veld zoals een bericht in het contactformulier
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op mijn website.

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail, telefoon, post of social media.
 • Om contact te zoeken naar aanleiding van een contactaanvraag die je per e-mail hebt gedaan.
 • Om een offerte aan te bieden naar aanleiding van jouw aanvraag.
 • Om een contract toe te sturen naar aanleiding van jouw opdracht.
 • Om goederen en/of diensten bij je af te kunnen leveren.
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen.
 • Om je gedrag op mijn website te kunnen analyseren ter verbetering van de website.

Jouw persoonsgegevens verwerken wij op basis van de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar jij bij betrokken bent.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Madelon de Waal rust.
 • Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer van de hierboven beschreven doeleinden.

Wanneer je geen toestemming geeft voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, voorafgaand aan het beantwoorden van jouw vraag of contactaanvraag of voorafgaand aan het afnemen van een overeenkomst bij mij, kan als gevolg daarvan niet worden over gegaan tot een overeenkomst.

Wanneer ik persoonsgegevens ontvang van een derde partij, ben ik alleen verantwoordelijk voor de verwerking die Madelon de Waal betreft. De betreffende derde partij blijft altijd verantwoordelijk voor de persoonsgegevens, hoe zij deze hebben verkregen en hoe zij deze verwerken.

Beveiliging en toegang

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang jij van mijn diensten gebruik maakt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Klachten

Natuurlijk help ik jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd.